Dessa medlemmar sköter om föreningen

Förtroendevalda

Vid årsmöte 2017 12 18  valdes följande för verksamhetsåret 2018 07 01- 2019 06 30

Ordförande Tomas Danielsson

Sekreterare Kirsten Carlsson

Kassör Bernt Klingberg

Ledamöter Håkan Beijbom, Sune Falck, Rune Larsson

Suppleant Elisabeth Larsson

Revisorer Douglas Jansson, Rolf Westberg

Uttagningskommitté Arne Berggren, Sune Falck

Kontaktman och statistikförare Sune Falck

Lotterikommitté Görgen Andersson, Lennart Lans

Representanter vid Seriekommittén Tomas Danielsson, Sune Falck med Bernt Klingberg som ersättare

Valberedning Jan Gustafsson, Lars Holm

Handicapkommitté  Rune Larsson, Elisabeth Larsson

Ansvariuga 4 mannalagsverksamheten  Ingvar Larsson, Gunnar Svensson